Hodnocení oblíbenosti...

Hodnocení oblíbenosti je uváděno ve stupnici od 0 do 10, kde 0 značí nejmenší a 10 největší oblíbenost našeho zboží zákazníky. Hodnocení je však pouze orientační, může být zkresleno mnoha faktory (především stářím zboží v naší nabídce, tzn. je-li u nás zboží A teprve týden a zboží B dva roky, je prodejnost a tedy z ní odvozovaná oblíbenost zboží B vyšší, ač např. v uplynulém týdnu bylo zboží A prodávanější).