Obchodní podmínky...

1. Základní ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky zveřejněné na této stránce (dále též jen VOP) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží mezi společností Matapat, s. r. o. (dále též jen „prodávající“) a jejími obchodními partnery (dále též jen „kupující“).

Kupující má k těmto VOP přístup a má tedy možnost se s nimi před vlastním uskutečněním objednávky seznámit. Podáním objednávky kupující potvrzuje, že se s těmito VOP – jejichž součástí je i reklamační řád – seznámil a že s nimi souhlasí.

Prodávající

Matapat, s. r. o., U Prefy 966/26, 182 00 Praha 8
IČO: 27112861
DIČ: CZ27112861
číslo účtu: 1015372645/6100 u Equa Bank

Kupující

Kupující je fyzická či právnická osoba, která při zahájení obchodního vztahu předá prodávajícímu kontaktní údaje, které jsou nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky. Případně také doplní údaje, které požaduje pro uvedení v nákupních dokladech.

Právní vztahy prodávajícího s kupujícím výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, zákona č. 634/1992 Sb., O ochraně spotřebitele a také předpisy souvisejícími.

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem.

2. Otevírací doba

Objednávky prostřednictvím internetového obchodu na adrese https://fitness-suplementy.cz je možné podávat 7 dní v týdnu 24 hodin denně. Zboží je expedováno pouze v pracovních dnech. Otevírací doba jednotlivých poboček je zveřejněna u popisu každé pobočky na této stránce.

3. Objednávání a ceny

Kupující dostane zboží za cenu, která je u zboží v internetovém obchodu uvedena v okamžik objednání. Požaduje-li zákazník nižší cenu, může o ní zažádat elektronickou cestou, telefonicky či osobně - avšak vždy před tím, než podá objednávku.

Podání objednávky zboží je možné následujícími způsoby:

 • prostřednictvím internetového obchodu na adrese https://fitness-suplementy.cz,
 • elektronickou poštou na adrese ,
 • prostřednictvím telefonu 607 123 456, a to i formou SMS zpráv,
 • osobní návštěvou na kterékoliv pobočce.

4. Odstoupení od smlouvy, zrušení objednávky

Kupující má právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí objednávky, a to v případě, že byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku a zboží bylo doručeno libovolnou přepravní službou. Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, je nutno splnit níže uvedené podmínky:

 • odeslat dopis (v písemné formě na adresu prodávajícího nebo v elektronické formě na adresu ) s informací o úmyslu odstoupit od kupní smlouvy s uvedením čísla kupní smlouvy (čísla nákupního dokladu), čísla svého bankovního účtu, data a svého podpisu,
 • zboží je nutné doručit na adresu pobočky prodávajícího (popř. na adresu sídla uvedenou shora) spolu s kopií uvedeného dopisu; zboží odesílané zpět na adresu prodávajícího musí být v původním nepoškozeném obalu, nejlépe nerozbalené, nesmí být použité, musí být nepoškozené a kompletní spolu s kopií dokladu o zaplacení; zboží se nesmí posílat na dobírku (v takovém případě nebude vyzvednuto); doporučujeme zboží pojistit,
 • při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží zašleme peníze za zboží převodem na kupujícím uvedený bankovní účet, a to nejpozději do 30 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží; hotově či složenkou úhradu poskytnout nelze,
 • v případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebude kupující moci akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno na náklady prodávajícího zpět; prodávající je v takovém případě oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady.

Kupující nemůže odstoupit od smluv v těchto případech:

 • v případě, že objednané zboží bylo upraveno podle přání zákazníka nebo pro jeho osobu, stejně tak v případě, že se jedná o zboží podléhající rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
 • v případě dodávky videonahrávek a počítačových programů, porušil-li kupující jejich originální obal,
 • v případě dodávky novin, periodik a časopisů.

V případě, že se zbožím byly kupujícímu dodány zdarma dárky, je kupující povinen v případě vrácení zboží vrátit i tyto poskytnuté dárky.

5. Platební podmínky

Platbu za objednané zboží je možné uskutečnit následujícími způsoby:

 • v hotovosti při osobním vyzvednutí při předání zboží,
 • v hotovosti při doručení zboží na dobírku (hotovost přebírá pracovník přepravce),

6. Dodací podmínky

Zboží je možné zákazníkovi předat následujícími způsoby:

 • osobní zavezení pracovníkem prodávajícího,
 • zaslání prostřednictvím České pošty obchodním balíkem,
 • zaslání prostřednictvím služby DPD,
 • osobní vyzvednutí kupujícím v balíkomatu České pošty,
 • osobní vyzvednutí kupujícím na některé z poboček prodávajícího.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutné neprodleně oznámit na adresu . V případě poškozené zásilky je nutné s přepravcem sepsat škodní protokol a tento neprodleně zaslat prodávajícímu.

7. Záruční podmínky

Záruční podmínky se řídí Reklamačním řádem prodávajícího a platnými zákonnými předpisy České republiky. Jako záruční list slouží nákupní doklad.

8. Ochrana osobních údajů

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje, které mu kupující předá, budou použity pouze k uskutečnění plnění objednávky s kupujícím. V žádném případě nebudou zveřejněny ani poskytovány třetím osobám. Výjimku mohou tvořit situace související s distribucí či platebním stykem ohledně objednaného zboží. Osobní údaje jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány prodávajícím v souladu s platnými zákony České republiky. Kupující souhlasí, že jím poskytnutá e-mailová adresa může být použita pro zasílání komerčních sdělení prodávajícího. Kupující má však v každý okamžik právo další zasílání těchto sdělení odmítnout.

9. Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 25. 7. 2014 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

Tyto VOP schválil za společnost Matapat, s. r. o.:

Pavel Veniger, jednatel